Danh sách giáo viên">

Where good becomes great

Nâng tầm bạn lên thông qua tri thức

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 0 nhận xét
PROFILE Public Junior High School English teacher at Valenzuela National High School-Teacher II Online ESL teacher at Topica Native P...
  • 19 nhận xét
"My name is Lourdes Padillo. You can call me Lou. I’m 34 years old. My hobbies are listening to music and watching television. At the moment, I am working in a comp...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay