Danh sách giáo viên">

Where good becomes great

Nâng tầm bạn lên thông qua tri thức

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 0 nhận xét
PROFILE Public Junior High School English teacher at Valenzuela National High School-Teacher II Online ESL teacher at Topica Native P...
  • 4 nhận xét
Teacher Nigel comes from Papua New Guinea, an Oceanian country that occupies the eastern half of the island of New Guinea and its offshore islands in Melanesia , a region ...
  • 5 nhận xét
Hello everyone, I'm Teacher NICA I'm here to help you develop your skills in speaking the English language. Guaranteed, that I will be of great assistance. I'll make our class...
  • 5 nhận xét
Hello! I’m teacher Mary Ann! I’m 31 years old and I’m from the Philippines! I’ve been teaching ESL for almost 8 years already. Being an English teacher is absolutely fun...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay