Danh sách giáo viên">

Where good becomes great

Nâng tầm bạn lên thông qua tri thức

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 2 nhận xét
A 5-year experienced English Language Teacher who would be able to impart acquired knowledge and contribute to a company while facing new challenges and welcoming new ideas....
  • 5 nhận xét
Hello! I’m teacher Mary Ann! I’m 31 years old and I’m from the Philippines! I’ve been teaching ESL for almost 8 years already. Being an English teacher is absolutely fun...
  • 3 nhận xét
Hello everyone, I'm Teacher Jade. I am from the humble yet beautiful islands of the Philippines. I have been teaching English to foreign students for a long time now and I...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay